BÌNH ĐỰNG TRÀ SỮA

Cung cấp bình trà sữa, bình trà sữa dạng bình đơn, bình trà sữa dạng bình đôi, chất lượng, đẹp, giá rẻ.

hotline

Booth bán hàng

booth sampling